Peter Simon Správy

Miestna občianska poriadková služba v Rožňave: Na čo sa zameriava?

Mestskej polícii v Rožňave pomáha dohliadať nad poriadkom v meste aj „Miestna občianska poriadková služba“ – tzv. „Rómska hliadka“.

Ilustračný obrázok k článku Miestna občianska poriadková služba v Rožňave: Na čo sa zameriava?
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Ako informoval náčelník mestskej polície v Rožňave Róbert Hanuštiak, Miestna občianska poriadková služba pomáha Mestskej polícii od 1. júla 2019.

Hliadka bola zriadená s finančnou podporou projektu spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu a realizovaného prostredníctvom MV SR z Operačného programu Ľudské zdroje.

„Cieľom je zvýšenie finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti marginalizovaných rómskych komunít, predovšetkým Rómov. Činnosť tejto hliadky je v Rožňave koordinovaná mestskou políciou v spolupráci s odborom sociálnych vecí a bytovej politiky MsÚ a je prioritne zameraná na zisťovanie protiprávneho a protispoločenského konania medzi osobami z marginalizovaných rómskych komunít a väčšinovým obyvateľstvom, ochranu maloletých a mladistvých, podporu dochádzky do školy u maloletých osôb a znečisťovanie životného prostredia,“ uviedol Róbert Hanuštiak.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie