Metodický deň v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, FOTO

V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa uskutočnil metodický deň regionálnej výchovy pre učiteľov prvého stupňa ZŠ Ul. pionierov 1 v Rožňave.

Peter Simon

Výuka regionálnej výchovy sa na školách stáva čoraz väčšou prioritou a preto medzi múzeom a školami, resp. pedagógmi, rastie aj záujem o tento typ spolupráce.

Metodický deň pozostával z teoretickej a praktickej časti, ktoré pripravila a viedla múzejná pedagogička Gabriella Badin.

„Tentokrát sme pripravili pre pedagógov špeciálny program, ktorý sa viazal jednak na banícke tradície mesta, ako aj na tradície gemerského vidieckeho života. Tieto dva segmenty sú totiž vo výchove regionálneho povedomia viac než určujúce. V teoretickej časti si účastníci metodického dňa mohli v podaní Gabriely Kolesárovej vypočuť prednášku s prezentáciou o kultovom obraze rožňavskej Metercie, ktorá popisuje detaily stredovekého baníckeho remesla a života v rožňavských baniach. Prednášku o košikárstve na Gemeri pripravil etnograf múzea Martin Kováč; v rámci nej sa pedagógovia oboznámili s históriu a súčasnosťou košikárstva,“ informovala Badin.

Ako doplnila, s prednáškou o košikárstve úzko súvisela praktická časť metodického dňa. Tu si účastníci mohli pod vedením Alice Dobosovej prakticky vyskúšať pletenie z papiera. Vyrobili si svietnik a vyskúšali niekoľko foriem pletenia. Techniku potom môžu následne uplatniť na hodine regionálnej výchovy. „Metodický deň mal medzi pedagógmi dobrý ohlas. Ocenili odbornosť s praktickým zameraním, ktorá bola orientovaná na výuku malých školákov. Podujatie prispelo k užšej spolupráci medzi školou a múzeom,“ doplnila Gabriella Badin.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame