Metodické stretnutie folkloristov: Do GOS-ky zavítal pedagóg, choreograf a režisér Martin Urban

Lektor dával dôraz na prácu s interpretom, rytmické, hlasové či spevácke cvičenia a hry, ktoré sú nielen oživením činnosti v súboroch, ale aj výrazne ovplyvňujú ich interpretačnú kvalitu.

Peter Simon

V nedeľu, 5. novembra 2017 strávili účastníci metodického stretnutia folkloristov s Martinom Urbanom – pedagógom, režisérom a choreografom v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave.

Lektor dával dôraz na prácu s interpretom, rytmické, hlasové či spevácke cvičenia a hry, ktoré sú nielen oživením činnosti v súboroch, ale aj výrazne ovplyvňujú ich interpretačnú kvalitu.

„Bol to veľmi zaujímavý deň, Martin Urban striedal pohybové cvičenia s teoretickým výkladom, hrami a zapájal účastníkov do všetkých aktivít. Pútavou formou im priblížil rôzne formy práce s jednotlivcom i kolektívom a postupy pri tvorbe nových programov,“uviedla Mária Ferenczová z Gemerského osvetového strediska v Rožňave.

Aj druhé metodické stretnutie folkloristov v tomto roku malo úspech. Pripravilo ho Gemerské osvetové stredisko, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Zúčastnili sa ho vedúci, choreografi a členovia ôsmich folklórnych kolektívov z okresov Rožňava a Revúca a všetci prítomní vyjadrili spokojnosť s obsahovou skladbou i prístupom lektora.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame