Mestský elektromobil na rožňavských cestách: Na čo sa bude využívať?

Mesto Rožňava sa úspešne zapojilo do výzvy na zakúpenie elektromobilov, vyhlásenej Environmentálnym fondom. Získali dotáciu vo výške 30 000 eur v rámci projektu Zakúpenie elektromobilu pre mesto Rožňava.

Peter Simon
Ilustračný obrázok k článku Mestský elektromobil na rožňavských cestách: Na čo sa bude využívať?
Zdroj: Mesto Rožňava

Ako náš web informovala v správe Jarmila Jánošíková, projektová manažérka z mestského úradu v Rožňave, zamestnanci mesta prevzali elektromobil od úspešného uchádzača, ktorý bol vysúťažený v elektronickom trhovisku.

„Elektromobil, zakúpený z podpory formou dotácie z Envirofondu, bude využívaný výlučne na činnosti nehospodárskeho charakteru vo verejnom záujme pre potreby mestského úradu, základných a materských škôl v pôsobnosti mesta, centra voľného času, základnej umeleckej školy, amatérskych športových klubov a pod.,“ uviedla v správe Jánošíková.

Následne doplnila, že prínosy elektromobilu vidí mesto vo viacerých rovinách, a to využívaním elektromobilu sa znížia náklady mesta na prevádzku vozidiel a ušetrené finančné prostriedky bude mesto vedieť využiť iným spôsobom, napríklad na opravy chodníkov, zveľadenie verejných priestranstiev, rozšírenie zelene v meste.

„Taktiež znížia sa emisie látok do ovzdušia, čo prispeje k zlepšeniu ovzdušia v meste. Využívaním elektromobilu namiesto konvenčného automobilu so spaľovacím motorom dochádza k minimalizácii vzniku týchto emisií, a to najmä oxidu uhličitého, oxidu uhoľnatého, oxidov dusíka, nespálených uhľovodíkov, a pevných častíc. Prevádzkou elektromobilu nevznikajú žiadne lokálne emisie a jeho prevádzka je bezhlučná. V neposlednom rade zakúpením elektromobilu a jeho využívaním sa posilní edukačný a motivačný vplyv na obyvateľov v meste i podnikateľov, čo napomôže jeho popularite a trendu preferovania pred klasickými automobilmi,“ spresnila projektová manažérka v správe s tým, že mesto sa podieľalo na spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške 7 000 eur.

Zdroj: Dnes24.sk