Pondelok 22. júl 2019 Magdaléna  25 °C
Peter Simon Samospráva

Mestskí poslanci rozhodli o výške svojich odmien: Koľko eur si privyrobia za službu mestu?

Mestskí poslanci na zasadnutí rožňavského parlamentu rozhodli aj o výške svojich odmien. Prečítajte si, na koľko ohodnotili svoju službu pre Rožňavu.

Ilustračný obrázok k článku Mestskí poslanci rozhodli o výške svojich odmien: Koľko eur si privyrobia za službu mestu?
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva sa okrem platu primátora rozhodovalo aj o odmenách pre poslancov. My sme zisťovali ich výšku a podmienky vyplácania. Podmienky odmeňovania sú upravené v Poriadku odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta Rožňava, schválené mestským zastupiteľstvom.

Ako náš portál informovala Helena Šujanská z mestského úradu, naši poslanci tak budú za účasť na zasadnutiach mestského parlamentu dostávať odmenu vo výške 50 eur. Avšak za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí mestského zastupiteľstva sa odmena kráti o 100 % a za ospravedlnenú neúčasť sa odmena kráti o 50 %. „Poslancom mestského zastupiteľstva s prihliadnutím na kvalitu výkonu ich funkcie, zohľadňujúc ich prácu a aktivitu môže byť koncom roka na návrh primátora mesta a schválení v mestskom zastupiteľstve vyplatená mimoriadna odmena,“ dodáva pre Rožňava24 Šujanská.

Podobné pravidlá platia i pri odmeňovaní za účasť na komisiách. Výška odmeny je však iná – 30 eur pre člena komisie a 80 eur pre predsedu. Odmena sa priznáva mesačne. „Poslancovi a členovi komisie – neposlancovi za neúčasť na zasadnutí komisie mestského zastupiteľstva odmena nepatrí,“ informuje Šujanská z Mestského úradu v Rožňave.

Ako sme sa ďalej dozvedeli, zástupcovi primátora, ktorý vykonáva funkciu popri zamestnaní bez určenia úväzku, môže byť poskytnutá odmena na základe vyhodnotenia úloh, ktorými ho poveril primátor mesta. Návrh na výšku odmenu predkladá primátor mesta, schvaľuje mestské zastupiteľstvo raz za štvrťrok. „Odmeny poslancom, členom komisií sa vyplácajú štvrťročne, vždy úhrne za predchádzajúci štvrťrok a to poukázaním na účet poslanca v peňažnom ústave. V prípade uplatnenia náhrady mzdy sa odmena primerane kráti,“ dodala pre Rožňava 24 na záver Helena Šujanská z Mestského úradu v Rožňave.

Zdroj: Dnes24.sk