Správy

Mestská polícia bilancuje: Koľko priestupkov zaznamenali v uliciach Rožňavy?

Svetlo sveta uzrela Správa o činnosti Mestskej polície za 1. polrok 2020. Kvôli koronavírusu museli zintenzívniť aj hliadkovú činnosť.

Ilustračný obrázok k článku Mestská polícia bilancuje: Koľko priestupkov zaznamenali v uliciach Rožňavy?
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Na plynulom mestskom zastupiteľstve sa hovorilo aj o činnosti Mestskej polície Rožňava za I. polrok 2019. Ako pred primátorom a poslancami hneď na úvod povedal náčelník Róbert Hanuštiak, správa je vypracovaná v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave, ktoré ukladá náčelníkovi Mestskej polície Rožňava pravidelne polročne predkladať orgánom mesta správy o činnosti mestskej polície.

„V I. polroku 2020 bola činnosť MsP zameraná najmä na kontrolu dodržiavania verejného poriadku v meste a v jeho mestskej časti, na kontrolu dodržiavania platných ustanovení VZN mesta Rožňava, na zabezpečovanie a kontrolu opatrení ÚVZ SR a krízového štábu, ktoré mali zabrániť šíreniu nového koronavírusu, na kontrolu dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v meste a na objasňovanie priestupkov v rámci vecnej a miestnej príslušnosti,“ píše sa v správe.

V mesiacoch marec až jún 2020 hliadky MsP počas pandémie nového koronavírusu (COVID-19) rozdávali ochranné rúška rizikovým skupinám obyvateľstva a prioritne dohliadali na dôsledné dodržiavanie protiepidemických opatrení vydaných ÚVZ SR a krízovým štábom, ktoré mali zabrániť šíreniu nového koronavírusu.

Pokles priestupkov

„Mestská polícia v hodnotenom období v rámci vecnej a miestnej príslušnosti riešila 1098 priestupkov, čo je pokles o 759 priestupkov oproti I. polroku roku 2019. Uvedený pokles bol najmä v oblasti tzv. dopravných priestupkov a bol spôsobený predovšetkým prijatými opatreniami, ktoré súviseli s výskytom pandémie nového koronavírusu (COVID-19). Mestská polícia v sledovanom období naďalej intenzívne kontrolovala aj povinnosti držiteľov psov, čoho výsledkom bolo zistených 72 priestupkov, čo je o 6 viac ako v I. polroku 2019. Počet zistených priestupkov v tejto oblasti bol výsledkom cielenej činnosti a efektivity hliadok v lokalitách mesta so zvýšenou aktivitou držiteľov psov. V tejto činnosti bude mestská polícia pokračovať aj v ďalšom období,“ informuje sa v správe.

V I. polroku 2020 mestská polícia pokračovala v odchyte túlavých zvierat. Vzhľadom k aktuálnej bezpečnostnej situácii, kapacitným možnostiam karanténnej stanice a útulku mestská polícia vykonávala odchyty najmä individuálnym spôsobom.

V sledovanom období bolo na území mesta odchytených 56 túlavých zvierat, 46 zvierat bolo umiestnených do karanténnej stanice a 10 zvierat bolo vrátených ich majiteľom.

Pomohli aj kamery

V medziach svojej pôsobnosti mestská polícia využívala mestský monitorovací kamerový systém, ktorého využitie sa osvedčilo v rámci preventívnej činnosti a tiež vo viacerých prípadoch odhaľovania protiprávnej činnosti. V sledovanom období mestská polícia s využitím MKS objasnila 75 priestupkov. V I. polroku 2020 boli zábery poskytnuté v 14 prípadoch orgánom činným v trestnom konaní za účelom odhaľovania protiprávnej činnosti:

  • pri objasňovaní bitky – výtržnosti,
  • 3-krát pri objasňovaní dopravnej nehody,
  • pri objasňovaní trestného činu krádeže motorového vozidla,
  • 6-krát pri objasňovaní trestného činu krádeže,
  • pri objasňovaní trestného činu lúpeže,
  • pri pátraní po nezvestnej osobe,
  • pri poškodzovaní motorových vozidiel

Odstraňovali aj vraky vozidiel

V tomto období bolo takto zistených 13 vrakov motorových vozidiel. Systematickou prácou mestskej polície v úzkej súčinnosti s Okresným úradomRožňava sa podarilo tieto vraky motorových vozidiel z verejných priestranstiev odstrániť a uvoľniť tak parkovacie miesta na verejných parkoviskách.

„V sledovanom období mestská polícia za účelom zistenia totožnosti predviedla na útvar mestskej polície 3 osoby a v 3 prípadoch v súlade so zákonom použila donucovacie prostriedky,“ dopĺňa sa v správe.

Sledujte nás aj na našom Facebooku a Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Rožňavy a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie