Peter Simon Správy

KSK začína stavať jedáleň pre tri stredné školy v Rožňave: Základný kameň poklepaný! FOTO

Nová školská jedáleň bude slúžiť žiakom obchodnej akadémie, gymnázia a strednej zdravotníckej školy.

Ilustračný obrázok k článku KSK začína stavať jedáleň pre tri stredné školy v Rožňave: Základný kameň poklepaný! FOTO
23
Galéria
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Košický samosprávny kraj (KSK) pokračuje v investičných akciách vo svojich školských zariadeniach.

V piatok, 4. októbra oficiálne odštartovala výstavba školskej jedálne na Obchodnej akadémii Rožňava. Slávnostného poklepania základného kameňa stavby sa zúčastnil predseda KSK, Rastislav Trnka, primátor mesta Rožňava, Michal Domik aj riaditelia troch stredných škôl.

„Žiaci rožňavskej obchodnej akadémie, gymnázia a strednej zdravotníckej školy sa doteraz stravovali vo výdajni jedál, nemali k dispozícii vlastnú jedáleň. Aj preto sme sa rozhodli investovať približne milión eur z krajského rozpočtu do ich vlastnej školskej jedálne. Poskytovať obedy bude pre viac ako 500 žiakov,“ informoval predseda KSK.

Ako informoval riaditeľ Obchodnej akadémie Rožňava, školská jedáleň bola doteraz prevádzkovaná v budove bývalého seminára, ktorý je v majetku Rímskokatolíckej cirkvi, za čo platil kraj nájom. Už v roku 2010 vypracovala škola projekt na výstavbu školskej jedálne na tom istom mieste, kde sa bude realizovať aj súčasný projekt.

„Žiaľ, v minulosti sa nenašla ochota finančne zabezpečiť tento projekt. Výstavbou novej jedálne tak budú mať konečne stredné školy v Rožňave vhodné stravovacie zariadenie. V hygienicky vyhovujúcich podmienkach budú pracovať aj kuchárky a študenti budú mať príjemné prostredie, ktoré určite priláka aj ďalších žiakov – stravníkov, čo je aj našim cieľom. Žiak by mal mať za deň aspoň jedno teplé zdravé jedlo, čo školské stravovacie zariadenie zabezpečuje,“ povedal riaditeľ Obchodnej akadémie Rožňava, Viktor Baláž.

Košický samosprávny kraj má na výstavbu školskej jedálne spracovanú projektovú dokumentáciu a začal búracie práce v areáli obchodnej akadémie, na mieste bývalých školských dielní. Po vydaní stavebného povolenia bude vyhlásená súťaž na zhotoviteľa stavebných prác. „Veríme, že s prácami začneme začiatkom budúceho roka tak, aby sa žiaci mohli v nových priestoroch stravovať už v budúcom školskom roku,“ dodal Trnka.

V novej školskej jedálni sa budú, okrem žiakov obchodnej akadémie, stravovať aj žiaci Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave a Strednej zdravotníckej školy Rožňava. Okrem toho kuchyňa v novej školskej jedálni by mala v budúcnosti variť aj pre stravovňu Strednej odbornej školy technickej, Hviezdoslavova 5, Rožňava. Predpokladané náklady na investíciu kraj odhaduje na 975 000 eur.

Ďalšie investičné akcie:

  • Obchodná akadémia Rožňava – rekonštrukcia 3 odborných učební, 1 jazykovej učebne a učebne IKT 109 000 eur (v rámci programu IROP).
  • Stredná zdravotnícka škola Rožňava – nákup odborných učebných pomôcok 21 000 eur.
  • Stredná odborná škola technická, Rožňava – odstránenie statických porúch balkónov na budove školy 430 000 eur a rekonštrukcia dielní 250 000 eur.
Obrazom: KSK začína stavať jedáleň pre tri stredné školy v Rožňave
23
Galéria
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie