Lucia Šútorová Kultúra

Krásnej Hôrke vrátia podobu z prelomu 19. a 20. storočia: Pribudnú aj vzácne kúsky

Podľa riaditeľa Slovenského národného múzea je potrebné hrad obnoviť do podoby z prelomu 19. a 20. storočia. Na hrad vrátia aj vzácne predmety.

Ilustračný obrázok k článku Krásnej Hôrke vrátia podobu z prelomu 19. a 20. storočia: Pribudnú aj vzácne kúsky
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Hrad Krásna Hôrka, ktorý v roku 2012 zachvátil ničivý požiar, chce Slovenské národné múzeum (SNM) obnoviť do podoby z prelomu 19. a 20. storočia. V súčasnosti na ňom prebiehajú zabezpečovacie práce a eliminácia vlhka na vytypovaných objektoch. „Stav hradu je nutné stabilizovať, pozorovať reakcie stavebných konštrukcií, aby bolo možné následne určiť správne postupy a rozsah stavebných prác v záujme hospodárneho vynakladania prostriedkov,“ uviedol riaditeľ SNM – Múzea v Betliari Július Barczi.

Najrozsiahlejšia obnova

Obnova hradu Krásna Hôrka patrí podľa jeho slov medzi najrozsiahlejšie spomedzi pamiatkových a múzejných komplexov na Slovensku. „SNM vynakladá nemalé úsilie na profesionalizáciu postupov uplatňovaných ako v predprojektovej, projektovej a rovnako aj v realizačnej fáze komplexnej revitalizácie Krásnej Hôrky,“ povedal Barczi s tým, že od októbra minulého roka prebieha projektovanie prostredníctvom zamestnancov múzea na oddelení projekcie.

Narazili na problémy

„Súčasný projekčný tím narazil na viacero doteraz neriešených okruhov problémov, ktorých riešenie je nutným predpokladom ďalšieho postupu. Ide o trasovanie inžinierskych sietí, infraštruktúru či protipožiarnu ochranu objektu a jeho okolia, prípravu podkladov pre rôzne konania, majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov či zmluvné vzťahy s partnerom obnovy hradu, obcou Krásnohorské Podhradie,“ skonštatoval Barczi.

Podoba hradu

K najdôležitejším otázkam obnovy patrí podľa neho metodika, podľa ktorej sa má postupovať. „Aj na základe spracovania dostupných archívnych materiálov a stoviek historických fotografií sa dospelo k záveru, že hrad je potrebné obnoviť do podoby z prelomu 19. a 20. storočia, kedy bola ukončená jeho adaptácia na múzeum,“ vysvetlil Barczi s tým, že vrátia sa tak naň prvky, ktoré boli odstránené pri ostatnej veľkej pamiatkovej obnove v 70. rokoch 20. storočia a veľké množstvo vzácnych zbierok, z ktorých boli mnohé desaťročia ukryté v depozitároch a skladoch múzea.

Ako pokračoval, zo zbierok hradného múzea bolo dodnes odborne ošetrených 180 predmetov a ďalších viac ako 50 sa reštauruje. Z prostriedkov verejnej zbierky sa koncom tohto roka úspešne zavŕši reštaurovanie nástenných malieb v hradnej kaplnke.

„Súčasná komplexná obnova je svojím rozsahom väčšia ako tá z 20. storočia, v rokoch 1956 až 1989, pričom sa musia uplatňovať v súčasnosti platné prísne normy z oblasti stavebníctva a prevádzky budov,“ povedal Barczi. Dodal, že robia všetko pre to, aby bol hrad návštevníkom sprístupnený čo najskôr.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie