Kálmán Tichy a múzeum: Prednáška v rámci celoročného podujatia Rok Kálmána Tichyho

Prednášajúca priblížila prítomným osobu K. Tichyho ako zanieteného muzeológa a prostredníctvom svojej prednášky poskytla prierez jeho bohatej a aktívnej činnosti, ktorú vyvíjal v oblasti rožňavského múzejníctva.

Peter Simon
Ilustračný obrázok k článku Kálmán Tichy a múzeum: Prednáška v rámci celoročného podujatia Rok Kálmána Tichyho
Zdroj: Banskobystrický pohár

12. apríla 2018 sa v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave uskutočnila v poradí tretia prednáška z cyklu prednášok venovaných životu a dielu K. Tichyho – Kálmán Tichy a múzeum. Prítomných privítal Mgr. Pavol Lackanič, riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave.

Prednášajúca priblížila prítomným osobu K. Tichyho ako zanieteného muzeológa a prostredníctvom svojej prednášky poskytla prierez jeho bohatej a aktívnej činnosti, ktorú vyvíjal v oblasti rožňavského múzejníctva. Zároveň prezentovala ukážku predmetov zo zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave, ktoré sa viažu k jeho osobnosti.

„K. Tichy bol v rokoch 1924 – 1945 riaditeľom múzea. V roku 1924 bol zvolený za riaditeľa Mestského múzea v Rožňave, neskôr, po zlúčení sa dvoch rožňavských múzeí, sa stal v roku 1940 riaditeľom Rožňavského bansko-hutníckeho a mestského múzea v Rožňave. Počas svojho pôsobenia vo funkcii riaditeľa vyvíjal veľké úsilie o znovuotvorenie a sprístupnenie múzea,“ uviedla Sylvia Holečková z Baníckeho múzea v Rožňave.

Ako doplnila, jeho snaha bola korunovaná úspechom v roku 1931, kedy bola verejnosti sprístupnená expozícia Mestského múzea a v roku 1943, kedy bola otvorená prvá stála expozícia zjednoteného múzea. Riaditeľ K Tichy okrem územia mesta prevádzal výskum a zber na území celého Gemera a ako výtvarník kreslením dokumentoval ojedinelé stavby, ľudovú architektúru a pod.

„Nazhromaždil množstvo cenného múzejného materiálu, publikoval výsledky svojich výskumov a prednášal o svojej činnosti. K. Tichy patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti rožňavského múzejníctva. Podujatie opäť obohatili výtvarné diela K. Tichyho zo súkromnej zbierky, ktoré boli vystavené počas prednášky,“ dodala Holečková.

Zdroj: Banícke múzeum Rožňava
Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame