Je to tu: Rožňavčania majú možnosť priamo rozhodnúť o rozdelení 50 000 na projekty

Na 2. diskusnom fóre Vám budú predstavené jednotlivé projekty vrátane diskusie k nim a prebehne verejné hlasovanie! Čítajte viac.

Peter Simon
Ilustračný obrázok k článku Je to tu: Rožňavčania majú možnosť priamo rozhodnúť o rozdelení 50 000 na projekty
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Rožňava a poslanci Mestského zastupiteľstva v Rožňave v spolupráci s Občianskym združením „Otvor dvor“ pozývajú širokú verejnosť na 2. diskusné fórum. To sa bude konať dňa 23. apríla 2018 o 17:00 hod. v spoločenskej sále Mestského úradu, Šafárikova 29, Rožňava.

„Na 2. diskusnom fóre Vám budú predstavené jednotlivé projekty vrátane diskusie k nim. Verejné zvažovanie predstavuje hodnotenie, v rámci ktorého jednotlivé projekty odprezentujú samotní predkladatelia. Budete mať možnosť rozhodnúť, ktoré z predložených projektov budú zrealizované v roku 2018 zo sumy 50 000 € v rámci participatívneho rozpočtu a aké zámery bude mesto realizovať v nasledujúcich rokoch,“ uviedol koordinátor projektu, Dionýz Kemény.

Ako doplnil, program začne otvorením, ná sledne prebehne prezentácia občianskych projektov predkladateľmi, diskusia, hodnotenie projektov na základe kritérií a potom sa uskutoční verejné hlasovanie a záver.

Participatívny rozpočet (PR) je demokratický nástroj, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. Umožňuje im diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Obyvatelia mesta sa tak môžu aktívne angažovať v plánovaní, vytváraní, realizácií a kontrole verejných služieb a fungovania samosprávy.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk