JAŠIDIELŇA

Prvý septembrový týždeň v Žiline patrí už tradične medzinárodnému festivalu tvorivosti a fantázie s príznačným názvom JAŠIDIELŇA.

Radka Deckerová

Svet plný prekvapení, zábavy a zážitkov privítal 5. – 7. septembra 2011 v prvom rade ľudí s mentálnym postihnutím, pre ktorých sa každoročne toto milé podujatie koná. Dramaturgiu festivalu pripravili organizátori v spolupráci s umelcami, študentmi a šikovnými majstrami tvorivých dielní aj pre širokú verejnosť. Hlavný garant Nadácia Krajina harmónie v spolupráci s Ministerstvom školstva a ostatnými partnermi už po 22. krát umožnil ľuďom bez predsudkov stretnúť sa na mieste, kde sa všetko smie s ľuďmi, ktorí sú odkázaní práve na tých, ktorí radi podajú pomocnú ruku. AMALIA – DSS sa za účasti svojich štyroch prijímateľov taktiež odhodlal zachrániť krajinu pocitov svojou šikovnosťou. Na Mariánskom námestí a na Námestí Andreja Hlinku v krajine strachu, hnevu a smútku, ale aj krajine odvahy, radosti a lásky prekonávali spolu s ďalšími účastníkmi sami seba, aby splnili všetky úlohy, ktoré si pre nich organizátori pripravili. Za nemalú pomoc ďakujeme našej sprievodkyni Kike, bez ktorej by sme cesty krajinami pocitov v Jašidielni nezvládli. Nielen počasie, ale aj príjemná atmosféra vytvorená všetkými zúčastnenými v nás zanechala vzácne pocity z krásnych zážitkov. Nadviazanie nových priateľstiev ešte umocnilo pekné dojmy z tohto festivalu a vedomie, že bariéry medzi ľuďmi spoločnými silami pomaly búrame, je viac než príjemné. Už dnes sa všetci tešíme na ďalší ročník, kde sa radi zase stretneme a spolu s našimi priateľmi sa znovu „ zjašíme“.

Bc. Miroslav Füzék

Tento článok nie je možné komentovať.