Investičné akcie Rožňavy na rok 2017: Sledujte, čo má mesto v pláne

Mestskí poslanci na uplynulom stretnutí odklepli rozpočet Rožňavy na rok 2017. Figuruje v ňom hneď niekoľko zaujímavých chystaných investičných akcií.

Peter Simon
Ilustračný obrázok k článku Investičné akcie Rožňavy na rok 2017: Sledujte, čo má mesto v pláne
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Poslanci odklepli na februárovom zastupiteľstve dôležitý rozpočet nášho mesta. Chystá sa niekoľko veľkých investícií. Ktoré to budú? Pozrite si v našom článku, či sa niečo zrealizuje aj vo vašom okolí.

Rozpočet na rok 2017 je podľa dokumentov 15 114 072 eur. Z toho kapitálové príjmy mesta sú 560 000 eur. Mesto sa samozrejme uchádza aj o rôzne granty a dotácie.

Tisíce eur na modernizácie

Podľa slov prednostky mestského úradu, ktorá návrh aj predkladala, kapitálový rozpočet na rok 2017 zahŕňa v prvom rade výdavky na modernizáciu strojov a zariadení mesta vrátane príspevkových a rozpočtových organizácií v sume 150 850 eur.

„V tom sa nachádza výmena kotla na všešportovom areáli, obstaranie multifunkčného auta formou lízingu pre údržbu verejných priestranstiev, ciest a chodníkov, strojné vybavenie pre údržbu ciest a chodníkov, modernizácie školských jedální, rekonštrukcia bytovej jednotky Šafárikova 101, na ktorú má mesto schválený úver zo ŠFRB v sume 138 760 eur a sumou 49,2 tisíc eur prispeje mesto z vlastných zdrojov,“ hovorí pre Rožňavu24 Erika Mihaliková.

Aj parkovanie na Juhu

V roku 2017 chce mesto riešiť parkovanie na sídlisku Juh. „Na tento účel vyčlenilo v rozpočte 100 000 eur. Krytie výdavkov je zabezpečené z vlastných zdrojov mesta – predaj majetku, prípadne čerpaním úveru,“ dodáva na záver Erika Mihaliková.

Zdroj: Dnes24.sk

Rekonštrukcie škôl za desaťtisíce

Ako ďalej dodala prednostka mestského úradu, prebiehať bude aj rekonštrukcia budov škôl, na ktorú je momentálne vyčlenených 70 000 eur. „Na rekonštrukciu ďalšieho majetku mesta je vyčlenených 55 585 eur, z toho 23 353 eur (10 000 eur z dotácie) na rozšírenie kamerového systému v našom meste,“ spresňuje Mihaliková.

Za schálenie rozpočtu nášho mesta hlasovalo 13 poslancov za bolo 9 a proti štyria poslanci.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk