FOTO: Súbor Dolina sa predviedol s programom Polomskí regrúti

Gemerské osvetové stredisko (GOS) v Rožňave v septembri začalo ďalšiu sériu Folklórnych večerov U nás taká obyčaj. Podujatie otvorila folklórna skupina Dolina z Gemerskej Polomy.

Peter Simon

Gemerské osvetové stredisko (GOS) v Rožňave v septembri začalo ďalšiu sériu Folklórnych večerov v Dome tradičnej kultúry Gemera „U nás taká obyčaj…“. Otvorila ju folklórna skupina Dolina z Gemerskej Polomy, ktorá už dvadsať rokov uchováva a šíri miestne ľudové tradície, zvyky, piesne a tance.

Úspešne prezentuje okres a región aj v najvyšších postupových súťažiach a festivaloch na Slovensku i v zahraničí. Aj v tomto roku úspešne postúpila do celoštátneho kola súťaže folklórnych skupín Nositelia tradícií s programom „Jormark“, kde sa umiestnila v zlatom pásme.

„V stredu 26. septembra 2018 od 18:00 hod. sa naši návštevníci v jej podaní zoznámili so zvykmi, ktoré v minulosti súviseli s odchodom na vojenčinu. Kedysi to bola jedna z najvýznamnejších udalostí v živote mládencov – mužov, a preto aj rozlúčka regrútov patrila medzi tie dôležité udalosti nielen v rodine, ale aj v celej dedine. Ako to bývalo v Gemerskej Polome sa prítomní dozvedeli z programu a rozprávania členov folklórnej skupiny Dolina,“ doplnila Mária Ferenczová z Gemerského osvetového strediska.

Podujatie sa uskutočnilo ako prvé zo série aktivít Gemerského osvetového strediska v rámci projektu Osmičková jeseň v Košickom samosprávnom kraji. „Až do novembra máme v Dome tradičnej kultúry Gemera pripravené podujatia venované zlomovým osmičkovým rokom v dejinách, ktoré formovali vzájomné česko-slovenské vzťahy,“ pozýva riaditeľka GOS Helena Novotná.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zdroj: Dnes24.sk