FOTO: Bulinérske 3D, lukostrelecké podujatie v Dobšinej

V Dobšinskom chotári, pri vyrovnávacej nádrži a jeseňou sfarbených dobšinských lesoch, počas posledného októbrového víkendu, usporiadal Lukostrelecký klub Dobšiná lukostrelecké podujatie „Bulinérske (Buleenerske) 3D“.

Peter Simon

Aj napriek nepriaznivej predpovedi počasia (ktorá sa na šťastie pre nás nevyplnila) sa stretlo asi 30 priaznivcov lukostreľby zo Slovenska a Maďarska.

„Nedá mi nespomenúť dvoch výnimočných strelcov, Tibor Lévay – majster Európy 2018 a vicemajster sveta 2017 a Maďarský lukostrelec, Jenő Neufeld – vicemajster sveta IFAA 2015. Pozvanie zastrieľať si prijal aj pán primátor mesta Dobšiná, Ján Slovák s rodinou, ktorí úspešne absolvovali celý súťažný 3D okruh s dosiahnutím pekného bodového nástrelu,“ informoval Peter Vilim.

Ako doplnil, trať pozostávala z 20– tich 3D terčov zvierat v životnej veľkosti, rozmiestnených v teréne s využitím rôznych prekážok, aby to lukostrelci nemali až také jednoduché, na tieto terče sa strieľa z rôznych vzdialeností podľa kategórií. Jednalo sa o pohár primátora mesta. „Náš klub LK Dobšiná reprezentovali a umiestnili sa nasledovne: Adrian Klement kat.kadet TRRB 1.miesto, Martin Hrebenár kat.muži TRRB 2.miesto, Michal Samuel kat.muži TRRB 1.miesto, Janka Pavlovicová kat.ženy HU 1.miesto, Peter Karcel kat.muži TRLB 1.miesto. V kategórii deti sa naši najmenší umiestnili nasledovne: Dorotka Hrebenárová 1.miesto, Janko Slovák ml. 2.miesto, Alžbetka Karcelová 3.miesto,“ spresnil Vilim.

„Na záver by som chcel všetkým zúčastneným z blízka aj ďaleka, poďakovať za účasť a príjemnú atmosféru. Naša vďaka patrí Mestu Dobšiná a Mestským lesom Dobšiná spol. s.r.o. za výraznú podporu pri organizovaní tohto podujatia a pánovi primátorovi za krásne poháre medaile a sladkú odmenu pre najmenších,“ uviedol na záver.

Zdroj: mestodobsina.sk

Zdroj: Dnes24.sk