Elokované pracovisko v Sečovciach mení priestory: Úspora má byť 870 000 eur

Elokované pracovisko Sečovce, ktoré spadá pod Spojenú školu (SŠ) Dobšiná a stalo sa známym kauzou astronomicky vysokého nájomného, sa sťahuje do nových priestorov.

Peter Simon
Ilustračný obrázok k článku Elokované pracovisko v Sečovciach mení priestory: Úspora má byť 870 000 eur
Zdroj: TASR

Sídliť bude po novom v Sečovciach na ulici Dargovských hrdinov 118, ročná úspora na nájomnom predstavuje takmer 870 000 eur. Novinárov o tom vo štvrtok informoval predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka.

Výučba študentov v nových priestoroch sa začína od pondelka 12. novembra. „V týchto priestoroch je pripravených osem tried, v ktorých bude vyučovanie v nezmenenom režime v dvojzmennej prevádzke,“ uviedol Trnka. K zmene vyučovania nedôjde a zachované budú všetky odbory.

Za rok 2017 zaplatila škola za prenájom priestorov pre elokované pracovisko na ulici Dargovských hrdinov 71 spolu s prevádzkovými nákladmi približne 897 000 eur, z toho čistý nájom predstavoval 495 000 eur.

„Podľa odborného znaleckého posudku je však všeobecná hodnota tohto nájmu 31 700 eur. Viac než 463 000 eur len za nájom tak bolo vynaložených nehospodárne. V nových priestoroch bude školu stáť ročný nájom spolu so službami iba 27 000 eur,“ oznámil Trnka.

K zastaveniu platby za nájomné v pôvodných priestoroch došlo podľa neho už v septembri. V tejto súvislosti poukázal na to, že viaceré kontroly v škole v minulosti zistili porušenia právnych predpisov, a to aj v rámci zmluvy o prenájme, pričom je veľmi otázne, či je vôbec platná. „Všetky doterajšie kontroly, či už naše, alebo iných subjektov, okrem hlavného kontrolóra KSK Ľubomíra Hudáka, našli v tejto škole vážne pochybenia. Preto sme už nemohli ďalej čakať a tolerovať plytvanie peniazmi daňových poplatníkov a porušovanie zákonov. Po vypracovaní znaleckého posudku, ktorý preukázal nehospodárne vynakladané finančné prostriedky, sme chceli okamžite zakročiť,“ vyhlásil predseda KSK.

Za prioritu označil, aby výchovno-vzdelávací proces nebol narušený. Elokované pracovisko bude teraz sídliť v priestoroch, ktoré má prenajaté Spojená škola v Sečovciach. Otáznym je počet žiakov na elokovanom pracovisku, podľa nahlásenia školy zo septembra, ich má byť 202. Podľa Petra Bačkovského z odboru školstva Úradu KSK je však denný reálny počet žiakov 28 až 40. Konštatoval, že otázka režimu školy a reálnych počtov žiakov sa rieši.

KSK, ktorý je zriaďovateľom školy, deklaroval záujem o to, aby sa žiaci zo znevýhodneného prostredia mohli naďalej vzdelávať, avšak za podmienky hospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami. V súvislosti s kauzou bola začiatkom septembra odvolaná riaditeľka SŠ Dobšiná Alica Krivanská.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR