Peter Simon Správy Samospráva

Dlhy rožňavskej radnice: Koľko a na čo má mesto požičané?

Mesto Rožňava čerpá niekoľko úverov. Pozreli sme sa bližšie, na čo sú určené.

Ilustračný obrázok k článku Dlhy rožňavskej radnice: Koľko a na čo má mesto požičané?
Zdroj: TASR

Aj naše mesto si muselo na niektoré realizácie projektov požičať financie. Zistili sme, na čo a v akej výške.

Ako hneď na úvod informovala Klára Leskovjanská, vedúca odboru finančného, miestnych daní a poplatkov v Rožňave, mesto ešte nemá vypracovaný záverečný účet za rok 2016. Záverečný účet bude schvaľovaný najneskôr v júni 2017.

„Celkový stav dlhu k 31. decembru 2016 predstavuje čiastku 7 711 677, 23 eur, po odpočítaní úverov zo ŠFRB v sume 6 134 561 €, vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty, je stav dlhu mesta 1 577 116, 42 eur, čo je 13% z celkových bežných príjmov roku 2015 (12 465 292 €), a 19 %, keď od bežných príjmov odpočítame poskytnuté prostriedky od inej verejnej správy v roku 2016,“ informuje Leskovjanská.

Podľa Leskovjanskej, do roku 2016 prešli úvery v sume 8 030 530,76 eur, z toho zo ŠFRB v sume 6 429 990 eur. V roku 2016 mesto čerpalo investičný úver z VÚB, a.s. v sume 143 004 eur na rekonštrukciu budovy MŠ Vajanského, dodávateľský úver v sume 234 636 eur na rekonštrukciu Spojenej školy na ul. Komenského.

Celkové splátky úverov v roku 2016 vrátane finančného lízingu boli v sume 657 075 eur. Mesto v roku 2016 zaplatilo 71 572 eur úrokov. „Pre rok 2017 má mesto schválený úver zo ŠFRB v sume 138 760 eur na rekonštrukciu bytového domu Šafárikova 101 a v rámci rekonštrukcie majetku mesta môže čerpať investičný úver z VÚB, a.s. v sume 253 876 eur“ spresnila.

Leskovjanská na záver uviedla, že úvery čerpané zo ŠFRB boli použité na výstavbu bytových jednotiek, ostatné úvery boli použité na výstavbu budovy OKC a rekonštrukciu majetku mesta.

Prehľadná tabuľka

Zdroj: Dnes24.sk

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie