Detská policajná akadémia na rožňavskej základke: Rezonovalo týchto 5 tém

V školskom roku 2017/2018 bol na Základnej škole na Ul. Pionierov 1 v Rožňave realizovaný celoslovenský preventívny projekt Policajného zboru pod názvom „Detská policajná akadémia“.

Peter Simon

Ako informoval náš web kpt. Ing. Miroslav Korintuš z OR PZ v Rožňave, v školskom roku 2017/2018 bol na Základnej škole na Ul. Pionierov 1 v Rožňave realizovaný celoslovenský preventívny projekt Policajného zboru pod názvom „Detská policajná akadémia“.

„Tento preventívny projekt je nástrojom na predchádzanie sociálno- patologických javov a nežiaducich spoločenských aktivít detí. Filozofiou projektu je skutočnosť, že policajti v uniforme, ktorí boli na prácu s deťmi špeciálne pripravení, približujú žiakom II. stupňa základných škôl za pomoci pracovných listov päť zaujímavých tém,“ doplnil Korintuš.

  • 1. Zoznámte sa s políciou – Cieľom je predovšetkým priblížiť deťom činnosť polície, oboznámiť ich s druhmi policajnej práce a hlavnými úlohami, a zároveň prebudiť a rozvíjať pozitívne zmýšľanie detí o polícii.
  • 2. Bezpečne na internete – Cieľom je poukázať na závislosti na počítačoch, počítačových hrách, mobilných aplikáciách a závislosti od sociálnych sietí, ďalej venovať pozornosť problémom, ktoré spôsobujú závislí jedinci svojmu okoliu, najmä rodine a priviesť deti k uvažovaniu o zodpovednosti za vlastný život.
  • 3. Každý je iný – Cieľom je informovať o predsudkoch, diskriminácii a rasizme a predchádzať týmto javom. Taktiež podporovať, šíriť toleranciu a znášanlivosť a poukázať na rovnosť všetkých ľudí pred zákonom.
  • 4. Na ceste nie si sám – Cieľom je informovať o zásadách bezpečného bicyklovania, o zodpovednom správaní sa chodca v cestnej premávke.
  • 5. Stop násiliu – Cieľom je informovať o násilí, druhoch a formách násilia a poukázať na možnosti riešenia týchto problémov.
Zdroj: Dnes24.sk