Nedeľa 21. júl 2019 Daniel  18 °C
Radka Deckerová Od Vás

Deň otvorených dverí

„Kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom kráľovstva ducha“ Seneca

Svitá na lepšie časy…?
Čítanie, ako také, by malo vypĺňať náš voľný čas omnoho viac, ako pasívne prijímanie informácií prostredníctvom televízora či počítača. Za posledné obdobie nie jeden výskum ukázal, že čítanie detí na základných školách je alarmujúce až nepochopiteľné. Preto výnimočne v tomto kalendárnom roku sme sa rozhodli po druhýkrát vyjsť v ústrety tým, ktorí možno stále váhajú, či sa stať čitateľom knižnice. Dňa 30. novembra 2011 v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave bude v čase od 8:00 hod. do 18:00 hod. Deň otvorených dverí pod názvom „Osláv s nami Ondreja“.

„Pre návštevníkov našej knižnice sme pripravili 30.11.2011 v Deň otvorených dverí niekoľko prekvapení. Veľmi radi privítame nových ale i staronových čitateľov, pre ktorých bude opäť zápisné zdarma,“ hovorí Mgr. Iveta Kyselová, riaditeľka knižnice a pokračuje „V dopoludňajších hodinách sa budeme venovať histórii a vzniku rozprávky a popoludní v našej budove ale i na sídlisku Juh, kde máme pobočku, k nám zavíta rozprávková babička. Počas celého dňa bude ešte v hlavnej budove na Lipovej ulici k dispozícii výstava fotografií autora Štefana Kesiho – Bez nároku úplnosti a v popoludňajších hodinách si môžu k nám prísť vymeniť svoje nálepky vášniví zberatelia súťaže Rekordy z ríše zvierat. Bohatý program vyvrcholí v predvečer pod názvom SKUTKY, SPOMIENKY, BEŤÁRSTVA v podaní dvoch vzácnych hostí, pánov Jána Klobušníka a Jána Kušniera, ktorí si zaspomínajú, ako to bolo kedysi „na Ondreja“.

Slogan „všetko je na webe“ poznajú nielen deti, ale v poslednej dobe sa s ním čoraz častejšie stretávajú aj pracovníci knižníc. Čo robiť, aby dieťa, ale i dospelý nezabudlo na knihy a knižnice ako zdroje informácií? „V prvom rade my dospelí nesmieme dopustiť slová –násť ročných ako „čítanie je nuda“, „čítaním treba veľa rozmýšľať“, „málokedy ma kniha zaujme“, „už si nepamätám, kedy som naposledy čítal“ hovorí pracovníčka knižnice a dodáva „Mala som v tieto dni na podujatí deti predškolského veku, deti, ktoré sa majú v budúcom roku stať prvákmi. Ostala som však v nemom úžase, keď na otázku komu doma čítajú rodičia rozprávky z desiatich detí nezdvihol nikto ruku a všetci sa priznali, že im doma nečítajú(!). Je to viac ako iba na zamyslenie…“ Okrem rodiny, ktorá je v tomto smere prvoradá, majú k tejto úlohe prispieť aj rozličné aktivity v knižniciach. Záujem o knihu a následne jej čítanie rozvíja slovnú zásobu, záujmy jedinca, fantáziu, tvorivosť, prispieva k rozvoju sústredenia, buduje osobnosť človeka. K tomu nemalou mierou prispieva aj knižnica, či už absenčným alebo prezenčným vypožičiavaním kníh a iných dokumentov, ale aj podujatiami rôzneho charakteru. „Čítanie nie je len mechanická činnosť spojená s príjmom informácií z rôznych denníkov, časopisov. Tlačené dokumenty sa, akosi v čase modernej doby internetu, dostávajú do úzadia. A určite nie som sama ak poviem, že sa ľahšie číta z papiera ako z monitora“ podotkla pracovníčka knižnice.

30.novembra 2011 od 8:00 do 18:00 hod. pozývame širokú verejnosť do priestorov Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave na Deň otvorených dverí. Okrem podujatí, ktoré budú v tento deň pripravené (viď. www.kniznica-rv.sk ) čaká návštevníkov množstvo dobrých a zaujímavých kníh.

Tatiana Bachňáková Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave kontakt : www.kniznica-rv. kniznica@kniznica-rv.sk **Výpožičný čas : ** pondelok, utorok, streda, piatok 8:00 – 18:00 sobota 8:00 – 12:00, štvrtok zatvorené

den_otvorenych_kniznica
1
Galéria

Tento článok nie je možné komentovať.