Deň narcisov v Dobšinej podporili mnohí: Niektorí športom, FOTO

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 22-krát. Ulice aj v meste Dobšiná v jediný deň v roku, tentokrát 13. apríla 2018 zaplavili žlté narcisy.

Peter Simon

Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov zároveň obyvatelia pomohli vyzbierať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom. V Dobšinej sa to tejto akcie zapojili dobrovoľníci z Centra voľného času, ktoré akciu zastrešovalo, Gymnázia, či Základnej školy.

Súčasťou dňa s posolstvom pomoci bol aj Športový deň narcisov, ktorý zorganizovalo Oddelenie kultúry a športu Mesta Dobšiná. O 10:00 hod. sa na ozvučenom Námestí baníkov najprv stretli priaznivci Nordic Walkingu, ktorí prešli 4 km dlhú trať z námestia cez Ramžu a bežeckú trať.

Podujatie podporili mamičky s kočíkmi, tiež miestna organizácia Slovenského zväzu ťažko zdravotne postihnutých, ktorej členovia chôdzou cez ulice vyjadrili solidaritu s onkologicky chorými. Na svoje si prišli aj deti z miestnej materskej školy, ktoré do Športového dňa v Dobšinej zapojili triedne učiteľky prechádzkou a kreslením na asfalt a tiež žiaci základnej a špeciálnej školy. Aj napriek poobedňajšej nepriazni počasia sa do Športového dňa narcisov zapojili mnohí.

Zdroj: mestodobsina.sk

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame