Betliarska noc múzeí uspokojí aj náročného milovníka histórie: Nebude chýbať ani ohňostroj pred kaštieľom

Tohtoročnú noc múzeí sa v Betliari rozhodli venovať hrdinom, ktorí sú dôležití nielen v dejinách, ale aj v našich životoch.

Peter Simon
Ilustračný obrázok k článku Betliarska noc múzeí uspokojí aj náročného milovníka histórie: Nebude chýbať ani ohňostroj pred kaštieľom
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Ako informovala Judita Krajčiová z Betliarskeho múzea, tohtoročnú noc múzeí sa rozhodli venovať hrdinom, ktorí sú dôležití nielen v dejinách, ale aj v našich životoch. Rovnako ako história aj my potrebujeme hrdinov a vzory a kde inde ako v múzeu sa o nich môžeme najviac dozvedieť. Môže mať aj múzeum svojho hrdinu?

„Okrem kurátorov, reštaurátorov, konzervátorov, sprievodcov či návštevníkov, pre ktorých pracujeme, sú našimi hrdinami tí, vďaka ktorým sa zachovali cennosti, ktoré dnes obdivujeme v interiéroch kaštieľa. Kaštieľ Betliar je jediným kaštieľom na Slovensku, v ktorom sa zachránili pôvodné zbierky. Vďaka tomu sa stal unikátom a jednou z najnavštevo­vanejších slovenských pamiatok. Kaštieľ a park v Betliari zachránil pred pustošením evanjelický farár Štefan Havlík, ktorého pamiatku si pri príležitosti medzinárodného dňa múzeí uctíme odhalením pamätnej tabule,“ začala rozprávanie Krajčiová.

Podľa jej slov, druhým významným menom je spoluzakladateľka umenovedy Dr. Alžbeta Güntherová-Mayerová, ktorá ako prvá v búrlivých päťdesiatych rokoch minulého storočia spracovala zbierky hradu a kaštieľa.

Noc múzeí a hrdinov v kaštieli Betliar sa uskutoční 19. mája 2018 od 11:00 hod.

„Pri príležitosti Noci múzeí predstavíme návštevníkom nové priestory tvorivých dielní, ktoré boli vytvorené po rekonštrukčných prácach vo dvore budovy grófskej kuchyne. Táto časť areálu doteraz nebola využívaná a odteraz bude venovaná našim najmenším návštevníkom pre ich tvorivé aktivity. Programy pre deti budeme organizovať v priebehu celého roka. Chýba nám ale názov našich nových priestorov a preto by sme radi zapojili aj širokú verejnosť do hľadania ich mena. Súťaž o najlepší názov tvorivých dielní bude súčasťou otvorenia týchto priestorov,“ doplnila.

Otvorenie bude spojené s kreatívnymi aktivitami pre deti, ktoré o 13:00 hod. spestrí detské divadlo Theátrum z Rožňavy.

„Podvečer sa na pódiu pred kaštieľom predstavia hudobníci Marek Lacko a Tomáš Sučík a moderátorka Andrea Lučanská vyspovedá kurátorov múzea. Vo večerných hodinách si návštevníci budú môcť vybrať z dvoch typov prehliadok. Jednak to budú klasické prehliadky stálej expozície a tiež špeciálne prehliadky po nezvyčajných trasách pod vedením odborných pracovníkov, ktorí budú rozprávať o svojich hrdinoch a hrdinoch nášho kaštieľa,“ hovorí Judita Krajčiová.

Vyvrcholením sobotného večera bude ohňostroj pred kaštieľom, ktorý mal veľkú obľubu v aristokratických kruhoch už od 18. storočia a tvoril neoddeliteľnú súčasť každej väčšej šľachtickej oslavy. Kaštieľ a jeho areál budú pre návštevníkov prístupné do polnoci.

PROGRAM:

  • 11.00 –15.00 – Otvorenie tvorivých dielní pre deti v bývalom hospodárskom dvore s divadelným predstavením divadla Theátrum z Rožňavy a súťažou o najvýstižnejší názov pre nový objekt tvorivých dielní.
  • 15.00 – Odhalenie pamätnej tabule Ev. a. v. kňazovi Štefanovi Havlíkovi, ktorý sa zaslúžil o záchranu a zachovanie Andrássyovských zbierok po druhej svetovej vojne.
  • 17.00 – 18.00 – Moderované rozhovory s kurátormi múzea (Moderuje Andrea Lučanská) a koncert Mareka Lacka a Tomáša Sučika.
  • 18.00 – Večerné prehliadky kaštieľa: klasická prehliadka a špeciálna prehliadka pod vedením kurátorov múzea s názvom „Hrdinovia kaštieľa“.
  • 23.00 – Ohňostroj.

Po Noci múzeí sa môžete tešiť na otvorenie výstavy „Sudán 1911 – Andrássyovci vo svete, svet v Betliarskom kaštieli“, ktoré sa bude konať 31. mája 2018.

Štefan Havlík:

Tohtoročnú noc múzeí sa rozhodli venovať hrdinom, ktorí sa zaslúžili o záchranu Andrássyovských zbierok. Jedným z nich je aj Ev. a. v. kňaz Štefan Havlík (6. február 1914 Podbranč – 2. december 1997 Banská Bystrica), ktorý bol v roku 1945 poverený ochranou historických a umeleckých pamiatok v Rožňave a okolí. Okrem Betliara mal zaisťovať ochranu zbierok hradu Krásna Hôrka a mauzólea v Krásnohorskom Podhradí, ako aj Baníckeho múzea v Rožňave. Jeho úlohou bolo podávať správy o stave jemu zverených objektov a ich zbierok, starať sa o spravovaný majetok a sebestačnosť finančného hospodárenia.

Vykonštruované obvinenia však prerušili jeho činnosť. Národný výbor ho podozrieval z odvozu uzavretej debny z kaštieľa do jeho vlastného bytu. Údajne bránil poštátneniu tým, že nenahlásil vedomosť o veciach, ktoré boli súčasťou majetku grófa, pričom sám ich v roku 1944 ukryl u miestnych obyvateľov.

Havlík tieto obvinenia odmietal a proti uzneseniu Miestneho národného výboru51 zo dňa 25. apríla 1950 sa bránil otvoreným listom. Havlík si nakoniec odsedel päť a pol roka vo viacerých československých väzniciach . Vo väzení mal zdravotné ťažkosti , absolvoval aj operačný zákrok. Stretol sa so zlým zaobchádzaním, ale aj s pomocou svojich spoluväzňov, podobne perzekuovaných kňazov. Kroky v súdnom procese, pred ním i po ňom, svedčia o vykonštruovanom procese. Havlík ako splnomocnený ochranca spravovaných objektov a ich hnuteľností plniaci si z tejto funkcie vyplývajúce povinnosti, bol tŕňom v oku ľuďom, ktorí sa snažili priživiť na pozostalosti Andrássyovcov. Svojou prísnosťou a neoblomnosťou považujeme Havlíka za jednu z hlavných osobností v záchrane a zachovaní andrássyovských zbierok okrem Dr. Alžbety Güntherovej-Mayerovej.

Štefan Havlík si odsedel vo väzení päť a pol roka, bol vláčený z väzenia do väzenia, bez podania náležitých vysvetlení, odlúčený od rodiny. Vysoká daň za svedomitosť. Múzeum by mu dnes za obetavú prácu, ktorú v Betliari odviedol a záchranu vzácnych zbierkových predmetov rado vyslovilo poďakovanie. Kroky k očisteniu jeho mena a rehabilitácií prebiehajú prostredníctvom jeho dvoch detí a Violy Fronkovej, ktorá sa jeho osudom zaoberá v súvislosti s vydaním druhej časti knihy Cirkev v útlaku. Múzeum sa svojou časťou takisto posnaží prispieť k dopovedaniu jeho príbehu.

Informovala Judita Krajčiová.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk