Zapojte sa do procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta: Čo je participatívny rozpočet?

Mesto informuje o možnostiach účasti na tvorbe verejných služieb samosprávy.

Peter Simon
Ilustračný obrázok k článku Zapojte sa do procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta: Čo je participatívny rozpočet?
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Rožňavčania, máte možnosť aktívnej účasti na tvorbe verejných služieb samosprávy. Ak máte nápad, ako zlepšiť životné a sociálne prostredie vo vašom okolí, podporiť aktivity vašej miestnej komunity, alebo prispieť k vylepšeniu verejných služieb, či navrhnúť novú, samospráva mesta pomôže získať priestor a podporu pre jeho realizáciu. Toto všetko je možné realizovať formou participatívneho rozpočtu. Tento pojem priblížila Klára Leskovjanská z finančného odboru v Rožňave.

Ako informovala, úloha občanov nekončí účasťou na voľbách raz za štyri roky, participatívny rozpočet (PR) je demokratický nástroj, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. „Umožňuje im diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Obyvatelia samosprávy sa tak môžu aktívne angažovať v plánovaní, vytváraní, realizácií a kontrole verejných služieb a fungovania samosprávy. Mesto v rozpočte vyčlení určitú sumu na realizáciu tejto úlohy. To znamená, že túto sumu venuje samospráva svojim občanom, aby ju použili na vytvorenie niečoho, čo v našom meste chýba, alebo čo treba zlepšiť,“ spresňuje Leskovjanská.

Podľa jej slov mesto môže vyzvať občanov na predloženie nápadov, zámerov, projektov, ktoré by mali prispieť k zvýšeniu kvality života občanov v meste. Je to možné realizovať aj formou verejných stretnutí s občanmi mesta. „Pre každý rok sa môžu určiť tzv. tematické participatívne okruhy ako napr. verejný priestor, zeleň, deti, seniori … určiť príslušnú komisiu, ktorá z nápadov a podnetov vytvorí reálne projekty. Alebo môžu predkladať priamo projekty. Za pripravené projekty potom môžu občania mesta hlasovať,“ doplnila Klára Leskovjanská.

Podmienky a forma hlasovania budú dopredu odsúhlasené. „Víťazné projekty realizujú samotní participanti na čele s koordinátormi a s pomocou mesta. Samotná realizácia podlieha sezónnosť, ale aj času, ktorý je potrebný či už na vybavenie povolenia alebo verejného obstarávania,“ uviedla v správe Leskovjanská.

Ako dodala, pripravený návrh je už hotový a Rožňavčania ho môžu pripomienkovať. Následne budú Zásady participatívneho rozpočtu predložené na schválenie mestskému zastupiteľstvu. Viac informácií a kontakty na pripomienkovanie nájdete na oficiálnej stránke nášho mesta.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame