Z akého roku je fotka? Obrázkový RETROKVÍZ z Rožňavy a okolia

(1/10) V ktorom roku takto vyzeral bývalý dom nábytku?

 1. 1939
 2. 1973
 3. 1999

Najlepší na Rožňava24.sk

 1. Nataly Kozáková (115.99s) 70%
 2. Zuzana Rusnáková (71.02s) 50%
 3. Štefánia Gallová (91.15s) 50%
 4. Tibor Berky (165.85s) 30%

Najlepší hráči

 1. Nataly Kozáková (115.99s) 70%
 2. Zuzana Rusnáková (71.02s) 50%
 3. Štefánia Gallová (91.15s) 50%
 4. Tibor Berky (165.85s) 30%