Najlepší na Rožňava24.sk

 1. Peter Simon (47.6s) 80%
 2. Henrieta Iglaiová (44.2s) 70%
 3. Zuzana Rusnáková (72.23s) 60%
 4. Radka Regimunová (49.81s) 50%
 5. Nataly Kozáková (74.63s) 30%
 6. Robert Magyar (85.83s) 30%
 7. Alica Marenčíková (385.99s) 20%

Najlepší hráči

 1. Peter Simon (47.6s) 80%
 2. Henrieta Iglaiová (44.2s) 70%
 3. Zuzana Rusnáková (72.23s) 60%
 4. Radka Regimunová (49.81s) 50%
 5. Nataly Kozáková (74.63s) 30%
 6. Robert Magyar (85.83s) 30%
 7. Alica Marenčíková (385.99s) 20%