Najlepší na Rožňava24.sk

 1. Eva Metnarová (32.56s) 90%
 2. Peter Simon (37.56s) 90%
 3. Marek Demen (91.18s) 90%
 4. Štefánia Gallová (71.21s) 70%
 5. Eva Valková (97.42s) 70%
 6. Sonja Wein (134.87s) 70%
 7. Ladislav Szabó (61.93s) 60%
 8. Henrieta Iglaiová (84.2s) 60%
 9. Nataly Kozáková (87.85s) 60%

Najlepší hráči

 1. Eva Metnarová (32.56s) 90%
 2. Peter Simon (37.56s) 90%
 3. Marek Demen (91.18s) 90%
 4. Štefánia Gallová (71.21s) 70%
 5. Eva Valková (97.42s) 70%
 6. Sonja Wein (134.87s) 70%
 7. Ladislav Szabó (61.93s) 60%
 8. Henrieta Iglaiová (84.2s) 60%
 9. Nataly Kozáková (87.85s) 60%