Najlepší na Rožňava24.sk

 1. Gabriela Belko (62.68s) 67%
 2. Viktor Gejza kallai (85.75s) 58%
 3. Štefánia Gallová (90.23s) 42%
 4. Zuzana Rusnáková (81.84s) 33%
 5. Henrieta Iglaiová (74.6s) 25%

Najlepší hráči

 1. Alex Ivanko (17.27s) 100%
 2. Adam Čabrák (35.73s) 100%
 3. Ivan Janeček (48.97s) 100%
 4. Lenka Demjanova (68.24s) 100%
 5. Jaroslav Popel (42.76s) 92%
 6. Kacena Tobolka (56.19s) 92%
 7. Róbert Jakubička (57.92s) 92%
 8. František Soporsky (64.13s) 92%
 9. Peter Tkáčik (44.17s) 83%
 10. Marián Barilla (65.35s) 83%