Najlepší na Rožňava24.sk

 1. Peter Simon (26.82s) 100%
 2. Marek Németh (37.77s) 100%
 3. Miroslav Marhefka (40.54s) 90%
 4. Pavol Vido (75.04s) 80%
 5. Henrieta Iglaiová (91.03s) 80%
 6. Iveta Fedorová (130.44s) 70%
 7. Micio Baffy (164.37s) 70%
 8. Eva Metnarová (84.84s) 50%
 9. Michal Štrba (240.85s) 40%
 10. Martin Károly (66.19s) 30%

Najlepší hráči

 1. Peter Simon (26.82s) 100%
 2. Marek Németh (37.77s) 100%
 3. Miroslav Marhefka (40.54s) 90%
 4. Pavol Vido (75.04s) 80%
 5. Henrieta Iglaiová (91.03s) 80%
 6. Iveta Fedorová (130.44s) 70%
 7. Micio Baffy (164.37s) 70%
 8. Eva Metnarová (84.84s) 50%
 9. Michal Štrba (240.85s) 40%
 10. Martin Károly (66.19s) 30%