Najlepší na Rožňava24.sk

 1. Timea Bodnarova (57.94s) 90%
 2. Henrieta Iglaiová (38.42s) 80%
 3. Zuzana Rusnáková (63.71s) 40%
 4. Rene Turensky (72.17s) 30%
 5. Martin Mojčák (80.2s) 30%
 6. Nataly Kozáková (80.08s) 20%
 7. Peter Simon (30.81s) 0%

Najlepší hráči

 1. Timea Bodnarova (57.94s) 90%
 2. Henrieta Iglaiová (38.42s) 80%
 3. Zuzana Rusnáková (63.71s) 40%
 4. Rene Turensky (72.17s) 30%
 5. Martin Mojčák (80.2s) 30%
 6. Nataly Kozáková (80.08s) 20%
 7. Peter Simon (30.81s) 0%