Najlepší na Rožňava24.sk

 1. Zuzana Rusnáková (64.27s) 50%
 2. Mira Kanurova (72.08s) 40%
 3. Gabriela Belko (76.56s) 40%
 4. Viktor Gejza kallai (58.41s) 30%
 5. Henrieta Iglaiová (71.31s) 30%

Najlepší hráči

 1. Alex Ivanko (33.97s) 90%
 2. Matej Štefuš (62.2s) 80%
 3. Karol Kovac (64.69s) 80%
 4. Jana Buvalová (52.4s) 70%
 5. Roman Roman (57.4s) 70%
 6. Pedro Alvarez (62s) 70%
 7. Viera Šandorová (79.89s) 70%
 8. Peter Tkáčik (89.87s) 70%
 9. Jozef Borovsky (45.02s) 60%
 10. Adam Čabrák (45.42s) 60%