Riaditeľ rožňavského gymnázia o známych študentoch: Učili sa tu diplomati aj vedci, FOTO!

Máme byť na čo pyšní. Riaditeľ Gymnázia v Rožňave Jozef Matis, sa rozhovoril o známych menách ľudí, ktorí navštevovali našu školu. Veď pozrite ten zoznam!

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave počas svojej histórie vychovalo viacero úspešných absolventov. Podľa slov riaditeľa školy Jozefa Matisa sa uchytili vo vedeckej sfére alebo v diplomacii.

Jedným z nich je i slovenský astrofyzik Norbert Werner, ktorý pôsobí v Ústave časticovej astrofyziky a kozmológie Stanfordskej univerzity v Kalifornii.

„Mali sme s ním besedu koncom minulého roka. Objavil takzvanú vesmírnu pavučinu,“ uviedol Matis.

Splnomocnenec vlády, geograf, vedci

Ďalšími absolventmi sú mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Iráne, Afganistane a Pakistane Ľubomír Golian, geograf a autor publikácie Geografia štátov sveta Gabriel Zubrický, vedúci oddelenia Ústavu experimentálnej fyziky SAV Ivan Králik, Imrich Marton z Ministerstva zahraničných vecí SR, ktorý v minulosti pôsobil na ambasádach vo viacerých krajinách sveta, či Peter Klenovský, ktorý bol v minulosti olympijským atašé v Pekingu.

Rožňavské gymnázium P. J. Šafárika absolvoval i súčasný poslanec Národnej rady (NR) SR Karol Farkašovský, s ktorým mali podľa riaditeľa v škole tiež besedu a ich absolventom je i súčasný predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák.

Okrem toho tu študovala aj známa televízna reportérka Martina Molčanová.

„Pôsobím tu od roku 1995 a vždy sme ja i môj predchodca dbali nielen o výchovnú a vzdelávaciu stránku, ale aj na mimoškolskú, aby sa žiaci zapájali do mimoškolských aktivít. Vediem k tomu i pedagógov a tak ich aj odmeňujem a oceňujem. Môžem povedať, že vždy na túto školu chodili tí lepší žiaci. Vychádza z toho aj to, že sa dali takpovediac zlákať na tú vedeckú, alebo polovedeckú dráhu a zapájali sa prostredníctvom učiteľov do olympiád, alebo SOČ-iek,“ doplnil Matis.

V čase, keď začínal na škole pôsobiť, tam bolo podľa jeho slov 19 učiteľov, dnes ich je 33. „K tomu máme desiatich technicko-hospodárskych pracovníkov a piatich externistov. Sú to predovšetkým kňazi reformovanej, evanjelickej a katolíckej cirkvi. Prvú atestáciu má 16 učiteľov. Dovolím si povedať, že máloktorá škola pri takom počte sa môže pochváliť tým, že tí učitelia nezostali stáť na jednom mieste. Druhú atestáciu majú 11 učitelia,“ dodal Matis.

Výmenní študenti aj z exotických krajín

V rámci výmenných pobytov gymnázium každoročne navštevujú študenti z Anglicka, Mexika, Venezuely či Thajska a rovnako i študenti rožňavského gymnázia navštevujú rôzne krajiny. Viacerí z nich uspeli v minulosti i na rôznych svetových súťažiach. Okrem toho na škole pôsobí divadelný súbor a vydávajú aj časopis.

Škola nesie názov po rodákovi z Gemera

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave vzniklo pre potreby Rímskokatolíckej cirkvi. Predtým v meste existovalo evanjelické gymnázium, kde sa vyučovalo v maďarskom a nemeckom jazyku. Študovali tam osobnosti ako Samo Tomášik, Ján Botto, Pavol Jozef Šafárik, či Kálmán Tichy.

V jezuitskej škole v Rožňave v roku 1688 cirkev otvorila prvú až tretiu triedu latinskej školy a nazvali ju „Gymnasium Archiepiscopale“ – Arcibiskupské gymnázium. V rokoch 1705 až 1714 bola jezuitská škola zatvorená. Od roku 1790 sa stala základom kráľovského vyššieho gymnázia „Regium gymnasium maius Rosnaviense“. Po zrušení jezuitskej rehole v roku 1713 prevzali gymnázium františkáni, po nich prevzali vyučovanie premonštráti.

Keď panovník Jozef II. rozpustil aj premonštrátsku rehoľu, na škole vyučovali svetskí kňazi. Profesori gymnázia boli významnými kultúrnymi činiteľmi a niektorí z nich aj členmi vedeckých a umeleckých spoločností v Pešti. Nedostatok učebných priestorov Rímskokatolíckeho gymnázia bol vyriešený postavením novej budovy v Rožňave v rokoch 1904 až 1906, dnešného sídla Gymnázia Pavla Jozefa Šafárika.

Historický zlom

„Takým ďalším zlomom v rámci histórie našej školy bol rok 1920, kedy bolo v tejto budove zriadené Štátne reálne gymnázium. V rokoch 1968 až 1969 sa organizačne prešlo na štvorročné gymnázium a zároveň pribudla aj trieda s vyučovacím jazykom maďarským, ktorá je tu dodnes. V rámci východného Slovenska sú len tri gymnáziá, kde existuje trieda s vyučovacím jazykom maďarským. My patríme medzi jedno z nich. V roku 1970, na 50. výročie, škola získala čestný titul P. J. Šafárika, rodáka z neďalekej obce Kobeliarovo, vzdialenej asi 20 kilometrov od Rožňavy,“ uviedol gymnázia Jozef Matis.

V školskom roku 1997/1998 otvorili osemročné gymnázium a neskôr v školskom roku 2014/2015 päťročné bilingválne gymnázium s orientáciou na anglický jazyk.

„V súčasnosti má škola jednu triedu osemročného gymnázia, jednu triedu s vyučovacím jazykom maďarským, jednu triedu štvorročného štúdia s vyučovacím jazykom slovenským a päťročné gymnázium s orientáciou na anglický jazyk,“ vysvetlil Matis.

Prednedávnom škola prešla podľa jeho slov na nový systém organizácie. „Kým doposiaľ sme mali osem odborných učební, teraz si každý učiteľ podľa svojej aprobácie svoju triedu technicky prispôsobí a špecificky a esteticky upraví. Keď tam vojdete a je to dejepisár, tak tá trieda má nádych dejepisu. Kde je angličtinár, tak v triede sú plagáty v angličtine, vojdete ako keby do odbornej učebne,“ dodal Matis.

Zdroj: TASR

Odporúčame